Regulamin pobytu Gości w agroturystyce „Kiełpin”

Regulamin pobytu Gości w agroturystyce „Kiełpin”

1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku Gości na doby.

2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.

3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.

4. Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu lub sprzętu turystycznego w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

5. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty przez Gościa w wysokości 50% wartości całości zamówienia.

Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.

6. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu przez Gościa.

7. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu.

Pod warunkiem ze pokój nie został wynajęty innemu gościowi.

8. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

9. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę.

10. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba, że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem.

11. W trakcie pobytu sprzątanie pokoju odbywa się samodzielnie przez Gościa.

Środki do sprzątnięcia pokoju udostępnia gospodarz.

12. Trzymanie zwierząt domowych w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.

13. Gospodarz odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym, przeznaczonym do tego miejscu, jeżeli szkoda w tych rzeczach nastąpiła z jego winy.

14. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

15. Gość powinien powiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody w pokoju (posesji) zaraz po przyjeździe lub o jej stwierdzeniu w momencie jej zauważenia.

16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada(np. dzieci)

17. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji, i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.

18. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu.

Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka (koszt 100 zł).

19. Opłata za zamówiony, lecz niewykorzystany posiłek nie jest zwracana.

20. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić posesję do godziny 22.00

21. Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu picia napojów alkoholowych w pokojach.

22. Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych

23. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

24. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

 

Regulamin rezerwacji pokoi w Agroturystyce „Kiełpin’ 

1. Rezerwacji pokoi w agroturystyce dokonujemy telefonicznie pod nr. tel 733 101 039 oraz drogą mailową na adres:
agroturystykakielpin@o2.pl

2. Rezerwacja winna być potwierdzona wpłatą opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 % całości świadczenia na konto:
36 1020 2847 0000 1102 0188 2331
DANE DO PRZELEWU KAMIL TYBINKOWSKI, Drawsko Pomorskie 78-500, ul. Juliana Fałata 6

3. Termin wpłaty opłaty rezerwacyjnej ustala gospodarz(Termin do zapłaty to 7 dni od złożenia rezerwacji, wpłata jest potwierdzeniem rezerwacji, w przypadku jej braku w terminie rezerwacja zostaje usunięta z systemu rezerwacji).

4. Pozostałą część należności za pobyt należy uregulować po przyjeździe dokonując zameldowania.

5. Zwrot opłaty rezerwacyjnej możliwy jest w momencie zgłoszenia 30 dni przed przyjazdem, jeśli termin jest mniejszy niż 30 dni kwota zadatku przepada.

 

CENNIK:

koszt pokoju – 50 za os/doba

INFORMACJE KONTAKTOWE

mail: agroturystykakielpin@o2.pl

telefon: 733101039

Numer konta: 36 1020 2847 0000 1102 0188 2331
DANE DO PRZELEWU KAMIL TYBINKOWSKI, Drawsko Pomorskie 78-500, ul. Juliana Fałata 6